Interreg Europe

Interreg Europe är ett europeiskt samarbetsprogram för utbyte och lärande för att förbättra policies inom regional utveckling. Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt.

Målet är att göra det möjligt för offentliga aktörer, och andra relevanta organisationer, att aktivt lära sig av erfarenheter i andra regioner. Projekten kan genom erfarenhetsutbyte, innovativa arbetssätt och kapacitetsuppbyggnad hitta lösningar på regionala utvecklingsfrågor. Man kan exempelvis genomföra seminarier, workshops, studiebesök och peer review för att utveckla och förbättra policys på lokal, regional och nationell nivå.

Programmet omfattar hela EU samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz och Ukraina. Det är därmed möjligt att samarbeta med aktörer i 36 länder med liknande förutsättningar och utmaningar för att lära av varandra.

Huvudsaklig målgrupp är offentliga aktörer, men även andra relevanta organisationer kan delta i projekt.

Om Interreg Europe

Inom programmet finns möjlighet att för projekt att arbeta med insatser inom samtliga av EU:s politiska mål för 2021 – 2027:

  • Ett smartare EU: tex innovation, digitalisering, smart specialisering, konkurrenskraft hos små och medelstora företag
  • Ett grönare EU: tex energiomställning, förnybara energikällor, klimatarbete, cirkulär ekonomi
  • Ett mer sammankopplat EU: strategiska transportnät, hållbar mobilitet.
  • Ett mer socialt EU: tex utbildning, social inkludering, jämlik hälso-och sjukvård, kultur, hållbar turism.
  • Ett EU som står närmare medborgarna: landsbygdsutveckling, hållbar stadsutveckling

Vill du veta mer?

Mer information finns på programmets webbplats. Där hittar du även information om aktuella utlysningar och hur du ansöker om stöd.

Gå till programmets webbplats: Interreg Europe | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket är svensk kontaktpunkt för Interreg. Du är välkommen att höra av dig om du vill vet mer om programmet!

Kontakt

Alexander Alcazar Jönsson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Christina Imander

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se