EU-, internationell samverkan

Samarbete och samordning inom EU och Europa.