Territoriella strategiernas byggstenar - seminarie 4 av 4

Skriver ni en strategi för hållbar urban utveckling? Då kan ni ha nytta av att delta i denna workshop.

Workshopen passar dig som

- är intresserad av, eller håller på att ta fram en strategi för hållbar urban utveckling och ska söka finansiering hos Nationella regionalfondsprogrammet.

Fokus för detta seminarietillfälle kommer att vara Peer Review och stöd i strategiskrivandets slutfas.

Om workshopen

Samverkansplattformen för hållbar urban utveckling inom Regionalfonden bjuder in strategiskrivare till en seminarieserie om de territoriella strategiernas byggstenar.

Det huvudsakliga syftet med workshopserien är att stödja er som arbetar med att ta fram territoriella strategier genom att ge er djupare kunskap om strategiernas byggstenar och de formella krav som ställs. Samtidigt är seminarieserien ett tillfälle att utbyta erfarenheter och stödja varandra i utformningen av strategier, och även hämta hem erfarenheter från föregående utlysningsomgång och de territoriella strategier som redan är framtagna.

Önskar du bjuda in någon som du tror kan vara intresserad av att delta så går det bra genom att klicka på "Skicka inbjudan vidare" och där fylla i personens mejladress. Det går inte att vidarebefordra din egen inbjudan då den är personlig.

I samarbete med Boverket.