Så fungerar statsstöd i projekt, Regionalfonden Övre Norrland

Vi vet att det här med statsstöd kan vara svårt att förstå sig på! Därför vill vi nu bjuda in till ett informationspass om statsstöd för dig som är intresserad av att söka finansiering via Regionalfonden för övre Norrland.

Seminariet passar dig som

...är intresserad av att söka finansiering via Regionalfonden för övre Norrland.

Om seminariet

Ett vanligt scenario vid genomförande av projekt i Regionalfonden är att de genomförs av en projektägare där ett antal företag är målgrupp för projektets insatser. EU:s regelverk tillåter stöd som lämnas till organisationer/företag ur ett statsstödsperspektiv som egentligen anses som ett gynnande av företaget/organisationen (statsstöd enligt gruppundantagsförordningen).

Stödet kan vara indirekt där företag gynnas i form av subventionerade tjänster. Även projektägaren kan betraktas som mottagare av stöd som faller under detta regelverk. Tex vid plattformsbyggande, metodutveckling, investeringar och liknande. Projektets inriktning kan medföra specifika krav på bland annat medfinansieringens sammansättning då det ofta behövs en viss andel privat medfinansiering.

Vi kommer att berätta mer om detta och de statsstödsboxar som finns framtagna som hjälp och stöd för er sökande.