Lunchkafé för livskraftiga landsbygder : Digitaliseringsinsatser för små företag i landsbygder

Samtal över tallriken för kommuner, regioner och myndigheter. Välkommen till höstens lunchkaféer med inspirerande exempel från aktörer som bidrar till utveckling i Sveriges landsbygder.

Människor sitter vid matbord och skrattar

Digitaliseringsinsatser för små företag i landsbygder

Tillväxtverket har i uppdrag att arbeta med olika insatser för att öka den digitala mognaden hos mikro- och små företag i landsbygder. Medlen kommer från EU:s landsbygdsprogram.

Under lunchkaféet kommer vi berätta om digitaliseringsinatser för små företag i landsbygder. Från Tillväxtverket deltar Anna Goldie och Per-Olof Remmare.
Sara Hellberg, verksamhets- och projektledare från Affärskompetens är med och berättar om det rådgivningsarbete som just nu pågår för små företag.

Deltar gör också Lindesbergs kommun som är en av 14 projektägare. Daniel Fagerlund och Martina Björck, Näringslivsutvecklare på kommunen kommer att berätta om deras arbete med kunskapshöjande insatser för små företag och deras digitala utmaningar.

De här digitaliseringsinsatserna kan vara med och bidra till att göra skillnad för små företag i landsbygder i just din kommun, region eller organisation.

Seminariet passar dig som

Arbetar på kommun, region eller myndighet.

Kontakt

Evelina Selander
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Carin Persson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se