Lunchkafé för livskraftiga landsbygder : Att odla torg i varje hembygd

Samtal över tallriken för kommuner, regioner och myndigheter. Välkommen till höstens lunchkaféer med inspirerande exempel från aktörer som bidrar till utveckling i Sveriges landsbygder.

Människor sitter vid matbord och skrattar

Att odla torg i varje hembygd

Jon Böhlmark, BID*-manager Sollerön och Marta Bohlmark, arkitekt Gaia arkitektur.

Ett torg är varje samhälles mittpunkt, en plats där människor möts och skapar gemensamma traditioner. Men vad gör man när torget blivit en parkeringsplats? Hur får man tillbaka torget till sin by? Vackra och omsorgsfullt utformade torg är en källa till attraktivitet och livskraft för ett samhälle.

Under Landsbygdsveckan lanserades handboken Att odla torg i varje hembygd – en handbok för att inspirera till fler gestaltade mötesplatser på landsbygder, framtagen av Gaia arkitektur. I handboken ges konkreta tips för hur en engagerad förening, en lokal sammanslutning eller en kommun – steg för steg – kan gå till väga för att skapa sig ett gemensamt torg på en plats. I handboken beskrivs även hur mötesplatser i Sveriges landsbygder har utvecklats under de senaste hundra åren.

Välkommen till lunchkafé för livskraftiga landsbygder! Kom och träffa upphovspersonerna till handboken, ta del av innehållet och lyssna till samtal och få inspiration kring vad som behövs för att åstadkomma väl gestaltade platser för möten mellan människor i alla svenska samhällen.

*Business Improvement District (BID) är den mest välkända termen för organiserad platssamverkan som syftar till att öka attraktiviteten och fastighetsvärden i ett område. Modellen bygger på lokalt engagemang där privata och offentliga aktörer arbetar tillsammans för att förbättra och utveckla sitt gemensamma närområde.

Seminariet passar dig som

Arbetar på kommun, region eller myndighet.

Kontakt

Evelina Selander
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Carin Persson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se