Landsbygdsverkstad – Kommunikation för hela Sverige

Välkommen att lära dig mer om hur du kan putsa dina geografiska glasögon i kommunikationsarbetet.

I denna Landsbygdsverkstad utvecklar vi vår kunskap kring vad vi kan tänka på utifrån ett geografiskt perspektiv när vi planerar och genomför kommunikation. Vi pratar om inkluderande kommunikation, utmanar den urbana normen och bidrar till att skapa nytta för hela Sverige.

Seminariet passar dig som

Kommunikatörer med kollegor på kommuner, regioner, länsstyrelser och andra myndigheter som arbetar med landsbygdsutveckling. 30 deltagare, först till kvarn.

Om seminariet

Landsbygdsverkstaden innehåller:

  • Bilden av oss , Susanne Kvarnlöf och Kristina Ernehed, Heimbygda.
  • Verktyget Kommunikation för hela Sverige
  • Reflektion och dialog om hur vi skildrar landsbygder i bild och text. Vad kan vi tänka på i bildsättning och hur skriver mer likvärdiga texter ur ett geografiskt perspektiv?
  • Reflektion och dialog om vad vi som kommun/region/myndighet kan göra för att utveckla en inkluderande kommunikation utifrån ett geografiskt perspektiv.

Det här gör vi genom en Landsbygdsverkstad. En landsbygdsverkstad är ett av verktygen i det samlade metodstöd för stärkta landsbygdsperspektiv hos offentliga aktörer.

Kontakt

Evelina Selander
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se