Inspirationsträff för dig som vill söka EU-finansiering inom smarta energisystem

Kan din verksamhet få EU-finansiering för att jobba med smarta energisystem? Vad jobbar projekt som redan har fått finansiering med? Det får du veta på den här inspirationsträffen.

Seminariet passar dig som

Vill utveckla smarta energisystem i din verksamhet. Aktörer som kan söka pengarna kan till exempel vara aktörer i det företagsfrämjande systemet, regioner, kommuner, branschorganisationer, civilsamhälle och lärosäten.

Om seminariet

På det här informationstillfället får du veta mer om hur man jobbar med smarta energisystem och hur du kan få finansiering från EU för just dina idéer.

Mötet inleds av Hampus Thuresson, projektledare för organisationen Power Circle, som ska prata om trender och nya lösningar för framtidens elsystem. Vidare kommer flera EU-finansierade projekt presentera sina insatser för utveckling av smarta energisystem.

Tillväxtverket berättar om möjligheter inom Regionalfonden Småland och Öarna, Övre Norrland, Norra Mellansverige samt Östra Mellansverige.