Informationsträff- utvärdering av Tillväxtverkets EU-program 2021-2027

Jobbar ni med utvärdering? Delta i det här digitala informationsmötet för att höra mer om möjligheten att utvärdera våra EU-program inom Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning.

Seminariet passar dig som

Tillväxtverket bjuder in till en digital informationsträff om utvärderingsplanerna för Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning 2021-2027. Träffen riktar sig till potentiella framtida utförare av utvärderingar inom fondernas program, men också utvärderare av projekt inom programmens utlysningar.

Om seminariet

Under informationstillfället kommer vi presentera utvärderingsplanernas inriktning och innehåll samt gå genom vilka utvärderingar som planeras under de kommande åren av fondernas genomförande.