Hur kan vi arbeta med innovation i livsmedelssektorn?

För att nå de högt uppställda målen i livsmedelsstrategin och agenda 2030 behöver den svenska livsmedelssektorn ställa om. Den 8 december presenterar vi arbetet One stop myndighetsshop som är ett samarbete mellan myndigheter för att främja innovation.

En drönare flyger över ett fält

Om seminariet

Samarbetet mellan Tillväxtverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Länsstyrelsen Västra Götaland har framgångsrikt utforskat nya metoder för att främja innovationer inom livsmedelssektorn. Detta är avgörande för att uppnå målen i Agenda 2030 och Sveriges Livsmedelsstrategi. Vi behöver stötta innovationer inom det svenska matsystemet, och det kräver en mer effektiv hantering av ärenden och tillstånd för företag som utvecklar framtidens lösningar.

Du har möjlighet att delta både digitalt och fysiskt, deltar du på plats serveras frukost från klockan 08.30 på Tillväxtverkets kontor i Stockholm, Västgötagatan 5.

I samarbete med: Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Länsstyrelsen Västra Götaland

Bakgrund

Tillväxtverket har startat initiativet "Ny innovativ mat" inom ramen för samordningsuppdraget. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att leda utvecklingen av god, hälsosam och hållbar mat i framtiden.