Hur kan offentlig sektor lyckas med Agenda 2030?

I det här seminariet lägger vi fokus på att bygga gemensam kunskap om transformativ implementering av Agenda 2030. Välkommen till vårt digitala seminarium den 31 mars!

Bild på flera hus

Seminariet passar dig som

Chefer och tjänstepersoner inom kommuner, regioner och myndigheter som arbetar med eller berörs av det regionala utvecklingsuppdraget.

Förkunskaper: Kunskap om hållbar utveckling och Agenda 2030

Om seminariet

För att nå hållbarhet krävs stora förändringar och många medvetna val. Beslut kan påverka sammankopplade processer på olika sätt samt leda till omedvetna samt medvetna följdeffekter på miljö, ekonomi och sociala aspekter.

Under seminariet lär vi oss mer om begreppet transformativ implementering, att tänka hela system när man planerar och genomför förändring. Vi förklarar skillnaden mellan olika sätt att arbeta in Agenda 2030 i verksamheten. Vi ger också konkreta exempel på transformativt arbete inom offentlig sektor.

Med på seminariet är

  • Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030
  • Sofia Avdeitchikova, Head of Business Development Oxford Research /forskare Lunds universitet
  • Johan Stierna, Lead scientist, Joint Research Centre Seville (EU Science Hub)
  • Palle Lundberg, vd Sveriges kommuner och regioner
  • Henrik Carlsen, Senior Research Fellow, Stockholm Environment Institute

Kontakt

Maya Sanchez, Regionalt tillväxtarbete

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se