EU-fondernas finansieringsmöjligheter för klimatanpassning

Vilka utmaningar orsakade av klimatförändringarna är mest aktuella och vilka möjligheter finns det att söka finansiering för klimatanpassningsåtgärder? Tillväxtverket arrangerar tillsammans med SMHI ett webbinarium där vi kommer att besvara dessa frågor.

Seminariet riktar sig till

Offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företag, ekonomiska föreningar och civilsamhället. 

Om seminariet

Dagen kommer att inledas av SMHI som kommer att berätta om utmaningar kopplade till klimatförändringarna. Deltagarna kommer sedan att få information om vad Regionalfonden Övre Norrland, Nationella Regionalfondsprogrammet och programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan bidra med i finansieringsväg samt information om aktuella utlysningar.