Budgetering i projekt, Regionalfonden Övre Norrland

Det är mycket att tänka på när ni planerar ert projekt! Bland annat så behöver ni upprätta en projektbudget som är tydligt kopplad till de aktiviteter ni planerar att genomföra.

Seminariet passar dig som

...är intresserad av att söka finansiering via Regionalfonden för övre Norrland.

Om seminariet

När ni ansöker om finansiering via Tillväxtverket finns det tre olika kostnadsmodeller att utgå från. Vi kommer presentera dessa modeller, samt annat om projektbudgetering som kan vara bra att känna till inför er ansökan.