Besöksnäring på agendan

Det är nu dags att anmäla sig till Besöksnäring på agendan 2023 som äger rum på Münchenbryggeriet, Stockholm den 6 december 2023. Konferensdagen innefattar spännande talare, samtal och dialoger och avslutas med 30-årsjubilet av Stora Turismpriset och utdelning av 2023 års pris.

Vi vet att besöksnäringen bidrar till svensk ekonomi, arbetsmarknad och ökad lokal och regional attraktivitet. Dessa är viktiga argument för offentliga investeringar som stärker besöksnäringen på lokal och regional nivå. Dessa är viktiga argument för offentliga investeringar som stärker besöksnäringen på lokal och regional nivå.

I tider av förändring med tuffare ekonomi och allt högre krav på hållbarhet ställs dock förtroendevalda och beslutsfattare inför svåra beslut. Det krävs en djupare och mer nyanserad diskussion om vad turismen och besöksnäringen betyder för samhällsutvecklingen och vad det får kosta i form av skattemedel.

Om konferensen

Besöksnäring på agendan är mötesplatsen för att diskutera det offentligas roll för att utveckla svensk besöksnäring. Den genomförs för åttonde året i rad i samverkan mellan SKR, Tillväxtverket, Regionala nätverket för turism och besöksnäring och SNDMO. Temat för årets konferens är I tider av förändring! Turism och besöksnäring som motor för samhällsutvecklingen.

Kontakt

Sanna Berg, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se