Behövs en ny modell för kompetensförsörjning?

Digitaliseringen har jämförts med tidigare industriella revolutioner, men vad betyder det för kompetensförsörjningen? Det kommer vi att diskutera på ett seminarium om kompetensförsörjning under en pågående strukturomvandling!

En person står framför en tavla

Om seminariet

Inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens genomfördes en undersökning där SCB frågade 12 000 arbetsgivare, både i privat och offentlig sektor, hur de planerar att hantera behoven av digital kompetens framöver. För att presentera och diskutera resultaten av undersökningen bjuder Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet, UKÄ och Entreprenörskapsforum in till ett kunskapsseminarium fredag 24/3 kl 10-11. Vi kommer bland annat att diskutera frågorna:

  • Digitaliseringen har jämförts med tidigare industriella revolutioner, men vad betyder det för kompetensförsörjningen?
  • Är det bara behovet av kompetenser som förändras eller påverkas också förutsättningarna för att tillgodose morgondagens behov på arbetsmarknaden?
  • Är vårt utbildningssystem rustat för de förändringar som krävs?

Välkommen till ett seminarium om kompetensförsörjning under en pågående strukturomvandling!

Program

09.30 - 10.00 - Macka och kaffe för dig som deltar på plats

10.00 - 10.10 - Annika Pontén, tillförordnad generaldirektör, Universitetskanslersämbetet, UKÄ

10.10- 10.30 - Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum och en av författarna till rapporten Kompetensförsörjning under en pågående industriell revolution ger värdefulla insikter i vilka långsiktiga utmaningar och möjligheter som arbetsgivare står inför.

10.30 - 11.00 - Panelsamtal mellan Ulrika Wallén, policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv, Fredric Skälstad, branschchef på Almega Utbildningsföretagen och Tobias Brännemo, chefsekonom på Unionen.

Kontakt

Josef Lannemyr

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se