Automation och kompetensförsörjning i livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin är en viktig del av Sveriges näringsliv. För att utveckla företagen i deras omställning till en mer cirkulär verksamhet behöver bland annat en digitalisering och automation ske.

Om seminariet

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) kommer att presentera hur en affärsdriven produktionsutveckling genom automation och digitalisering skulle kunna genomföras där även tillgång till kompetens är inkluderad.

Kontakt

Minna Rydgård, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se