Sveriges arbete för Östersjöregionen 2020

Tillväxtverket har under flera år haft i uppdrag att sammanställa en analys av det svenska genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Denna publikation baseras på underlag från genomförandemyndigheter, länsstyrelser och även regionalt utvecklingsansvariga och beskriver de insatser som gjordes under 2020.

Vi kan från myndigheternas rapporter konstatera att Sverige genom länsstyrelsernas och de särskilt utsedda myndigheternas arbete i hög grad bidrar till att uppnå målen för EU:s strategi för Östersjöregionen.

I rapporten lyfter vi fram att ett ömsesidigt förstärkt samband mellan å ena sidan EU:s strategi för Östersjöregionen och å andra sidan den Nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 borde utvecklas. Vi tror det skulle medföra en större förståelse för det nationella likväl det europeiska sammanhanget som den regionala utvecklingspolitiken finns inom ifall de två strategierna tydligt relaterades till varandra. Strategierna är lika i att de tar sikte på att inom geografiska områden främja hållbar utveckling, medan styrning och finansiering skiljer sig.

Sveriges arbete för Östersjöregionen 2020

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0368
ISBN:
978-91-89255-14-2
Årtal:
2021