Utvärdering av Digitaliserings­lyftet

Tillväxtverket genomförde under 2016-2020 ett program för att öka användningen av digital teknik i små och medelstora industriföretag. Nu har satsningen utvärderats och denna rapport visar resultatet.

Uppdraget var ett led i regeringens nyindustrialiseringsstrategi, Smart industri. De övergripande målen var att öka insikter hos företag om digitaliseringens potential att öka konkurrenskraften, samt att öka handlingskraften i de deltagande företagen att digitalisera sina verksamheter.

Nöjda företag

Utvärderingen visar att Digitaliseringslyftet på många sätt varit ett framgångsrikt program. De deltagande företagen är överlag mycket nöjda med det stöd de fått genom programmet. Deltagandet har sannolikt bidragit till att företagen genomfört digitaliseringsaktiviteter som annars inte skett eller att aktiviteter tidigarelagts, utökats eller förbättrats.

Stärkt organisationers kapacitet att möta företagens behov

Ett stort antal organisationer i det företagsfrämjande systemet har lett projekt inom ramen för Digitaliseringslyftet. Projekten har stärkt deras kapacitet att möta företagens behov. Aktörerna har hittat fungerande koncept och metoder som kan användas i framtida verksamheter. Projektägarna har också fått en bättre förståelse för företagens utmaningar och behov.

Åtta rekommendationer till Tillväxtverket

Utifrån erfarenheterna och lärdomarna från Digitaliseringslyftet ger utvärderingen åtta rekommendationer till Tillväxtverket i syfte att stärka myndighetens strategiska förmågor framåt.

Utvärdering av Digitaliseringslyftet

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
-
Årtal:
2020