Resultat och nyttor inom Regional­fonden i Stockholm

Denna portföljanalys gör en ansats att identifiera de resultat och nyttor som Europeiska regionala utvecklingsfondens program i Stockholm har bidragit till. Analysen är gjord för att sprida programmets resultat men den ska även användas som ett verktyg för strategisk planering av det fortsatta genomförandet av programmet.

Analysen visar att portföljen utgörs av insatser som är relevanta givet de styrkeområden och utmaningar som beskrivs i det operativa programmet för Stockholm. Däremot är det några av utmaningarna som inte har fått lika stort utrymme.

Nyttorna som beskrivs i analysen är ett sätt att beskriva projektens resultat i ett större regionalt sammanhang. Här kan du läsa programmets egna analys av detta.

Här kan du läsa en liknande analys av Regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige, det vill säga Gävleborg, Dalarna och Värmlands län.

Samt en analys av programmet Östra Mellansverige, vilket består av  Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län.

Resultat och nyttor inom Regionalfonden i Stockholm - en portföljanalys

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0318
ISBN:
978-91-88961-47-1
Årtal:
2020