Regionernas framtida fokus

Publikationen Regionernas framtida fokus, är en populärversion av rapporten Regionalt tillväxt­arbete efter 2020, som vi släppte hösten 2019. Den visar att Sveriges regioner vill ha en framtida regional tillväxtpolitik som bygger på deras unika förutsättningar och behov.

Regionerna har redovisat sina behov till Tillväxtverket, som vi har analyserat och ställt samman. Regionernas arbete och förutsättningar visar stora skillnader i organisatorisk kapacitet och resurser, såväl mellan regioner som inom. Trots dessa skillnader, har de flesta regioner mer eller mindre samma samhällsutmaningar och måste hitta verktyg för att hantera dem. Vi beskriver dem närmare i sammanfattningen.

Regionernas framtida fokus - Regionalt tillväxtarbete efter 2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0308
ISBN:
ISBN 978-91-88961-35-8
Årtal:
2020