Regionalt tillväxtarbete 2019

Det regionala tillväxtarbetet i Sveriges regioner rymmer insatser och resultat inom en stor bredd av verksamheter. Varje år sammanställer och analyserar Tillväxtverket materialet, som vi sedan presenterar. I år heter publikationen Regionalt tillväxtarbete 2019 - Insatser och resultat under det gångna året.

Kunskap om regionernas arbete är viktig för både regeringen och Tillväxtverket, bland många andra aktörer. Sammanställningen bidrar också till ett kunskaps­utbyte mellan regionerna. Kunskapen kan ligga till grund för nya strategier och satsningar som stärker det regionala tillväxtarbetet. I årets sammanställning ser vi bland annat ett ökat fokus på hållbarhets­integrering och Agenda 2030.

Sammanställningen bidrar primärt med kunskap till departementets politikutformning, som underlag för den politiska ledningen och till exempel i arbetet med budgetpropositionen. Den utgör också ett underlag för Närings­departementets myndighetsdialoger, regionala utvecklings­dialoger samt för att följa, kommunicera och diskutera resultat mer allmänt. Därtill är samman­ställningen ett viktigt underlag i det strategiska regionarbetet på Tillväxtverket.

Regionalt tillväxtarbete 2019 - Insatser och resultat under det gångna året

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0322
ISBN:
ISBN 978-91-88961-52-5
Årtal:
2020