Pandemins effekter på hotell- och logiverksamhet i Sverige

Pandemin har slagit hårt mot hotell- och logiverksamhet. Under mars till augusti har hotell, camping, stugbyar och vandrarhem mer än halverat sina intäkter jämfört med samma period 2019. Detta har lett till att 10 000 anställda blivit varslade och över 1500 företag ansökt om att kortidspermittera sina anställda. Denna rapport sammanställer coronapandemins påverkan på hotell- och logiverksamhet från mars till augusti.

Rapporten tar fasta på den förändrade efterfrågan och de effekter som det har fått på utbudssidan. Förändringar i efterfrågan mäts i huvudsak med hjälp av inkvarteringsstatistik, som mäter gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, samt passagerarstatistik på utrikes och inrikesflyg i Sverige. Effekterna på utbudssidan studeras genom varselstatistik, statistik om konkurser och statistik om korttidspermittering. Rapporten fungerar som ett kunskapsunderlag för utveckling av policyförslag och riktade insatser för näringens återhämtning.

Pandemins effekter på hotell- och logiverksamhet i Sverige

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0341
ISBN:
978-91-88961-72-3
Årtal:
2020