Internationa­liserings­kompetens - kortversion

Sverige är i hög grad ett internationaliserat och exportorienterat land. Internationaliseringen leder till nya möjligheter, men kan också ställa krav på andra kunskaper och kompetenser.

Under 2016-2017 genomförde Tillväxtverket en insats för att höja företagens internationaliseringskompetens. Insatsen följdes av forskare, detta är en förkortad och omberabetad version av deras slutrapport.

Företagen som deltog i insatsen befann sig i tidiga kommersialiseringsskeden och hade behov av att utveckla och anpassa sina strategier och sin affärsmodell för en ny eller förändrad satsning på internationella marknader.

Slutsatser

Analysen av insatsen visar att programmet hade en positiv effekt för de deltagande företagen, som visade ett direkt ökat intresse för internationalisering och en insikt kring vilka anpassningar som krävs för att vara framgångsrik. Extra positivt har programmet varit för två grupper av företag: internationellt förberedda företag och internationellt agerande företag.

Den längre versionen av forskningsstudien hittar du här.

Internationaliseringskompetens - kortversion

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0312
ISBN:
978-91-88961-41-9
Årtal:
2019