Informations­säkerhet – en viktig strategisk förmåga hos tillväxtbolag

Små och medelstora företags möjligheter och utmaningar att digitalisera och växa i en värld där informations- och cybersäkerhet blir allt viktigare

Digitaliseringen innebär att allt fler små och medelstora bolag kan växa både nationellt och internationellt. Små och medelstora företag kan agera som bara de stora kunde tidigare, men med nya och allt fler digitala lösningar ökar också sårbarheten. I detta sammanhang blir säkerhetsfrågorna allt viktigare. Digitalisering och informationssäkerhet är frågor som i högsta grad går hand i hand. Det är frågor som stöttar ett hållbart och konkurrenskraftigt företagande. Ett sätt att stärka affärsverksamheten är att utveckla företagens förmågor inom informations- och cybersäkerhet.

Denna rapport är framtagen i form av en kartläggning och som ett kunskapsunderlag inom ramen för Tillväxtverkets regeringsuppdrag för att höja kompetensen kring digitalisering i små företags ledningar och styrelser. Syftet är öka kunskapen om behoven av informationssäkerhet hos mindre företag, särskilt hos tillväxtföretag med mer avancerade affärsmodeller, företag som utvecklar digitala produkter och företag som delar information i ekosystem av olika organisationer, samarbetspartner, leverantörer och kundföretag.

Informationssäkerhet – en viktig strategisk förmåga hos tillväxtbolag

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0339
ISBN:
978-91-88961-68-6
Årtal:
2020