Främja nyanländas företagande

Utvärdering av projekten - Slutrapport

Uppdraget Främja nyanländas företagande engagerade 13 projekt med 4 310 deltagare under åren 2016-2019. Hittills har uppdraget gett upphov till 934 nya företag.

Genom Rambölls studie ser vi att den här typen av projekt inte bara ger positiva effekter genom nya företag. Stärkta samarbeten med olika aktörer som SFI, banker, kommuner och företagsfrämjande aktörer, mer kunskap om utrikes föddas förutsättningar bland rådgivare och företagsfrämjande aktörer är också resultat av de här projekten.

Samtidigt blottlägger studien de många hinder som nyanlända brottas med. Framförallt strukturella hinder i lagar och regler som motverkar resultaten av våra insatser och minskar chanserna för nyanlända att lyckas med sitt företagande. Vi vet också att utrikes födda inte tar del av statliga stöd i samma utsträckning som andra företagare.

Det finns alltså en stor outnyttjad potential bland utrikes födda som vill starta och driva företag i Sverige. En potential som vi kan missa om vi inte har förmågan att öppna upp för nya företag. Välkommen att läsa mer i rapporten.

Främja nyanländas företagande - Utvärdering av projekten - Slutrapport

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0319
ISBN:
978-91-88961-48-8
Årtal:
2020