Framgångs­rikt styrelsearbete ­- En nyckel­fråga

Att se styrelsen som en resurs för affärsutveckling - Erfarenheter och lärande från satsningen på Strategiskt styrelsearbete 2015–2017

Den ökade globaliseringen innebär att allt fler företag kan skala upp och växa i en digital och internationell värld. Framtidens ledarskap är en nyckelfråga för att kunna växa och möta konkurrensen både på den internationella marknaden och på hemmamarknaden. Styrelsens betydelse och roll är här central.

Genom programmet för Kompetensutveckling för tillväxt har Tillväxtverket arbetat för att stärka svenska småföretags affärsutveckling och konkurrenskraft samt att utveckla och förnya verksamheten hos företags-främjande organisationer. Den här rapporten bygger på erfarenheter, lärande och resultat av genomförandet av programsatsningen för
Strategiskt styrelsearbete 2015–2017, som varit en del av Kompetensutveckling för tillväxt.

Sammanfattande slutsater

  • Styrelsen är en viktig resurs för att utveckla företag och kan vara avgörande för framgång. Många företag måste både effektivisera och professionalisera sitt styrelsearbete.
  • Kompetensbehovet för styrelsearbete i företagen varierar beroende på
    utvecklingsfas och bransch. Rätt kompetens, mångfald, team och nätverk är en förutsättning för styrelseutveckling.
  • Marknadens utbud av rådgivning, utbildning och rekrytering matchar inte alltid efterfrågan hos små tillväxtföretag. De offentliga företagsfrämjarna kan ha en viktig roll för att utveckla området.
  • I ett tillväxtföretag är styrelsens absolut viktigast uppgift att ha fokus framåt, att omvärldsbevaka och att tolka och analysera omvärlden.
  • Ägarnas mindset är avgörande för att utveckla företag och styrelse – insikt och vilja behövs. Ägardirektivet är en förutsättning för ett aktivt och professionellt styrelsearbete och tydliggör ägarnas vilja och vision om företaget ska utvecklas på medellång sikt.

Framgångsrikt styrelsearbete – en nyckelfråga. Att se styrelsen som en resurs för affärsutveckling Erfarenheter och lärande från satsningen på Strategiskt styrelsearbete 2015–2017

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0304
ISBN:
978-91-88961-31-0
Årtal:
2019