Dynamik i ERUF-företag

Innevarande programperiod (2014-2020) för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) lider mot sitt slut och en stor mängd företag har erhållit ekonomiskt eller annat stöd. Informationen om de företag som erhåller ERUF-stöd är dock fortfarande begränsad.

I den här studien får du mer information om företagen som har fått stöd - baserat på hur antalet anställda har förändrats över åren. Utvecklingen av anställda är uppdelad efter bransch, storleksklass och region.

Analysen utgår från de knappt 13 000 aktiva företag som för första gången erhöll ERUF-stöd under åren 2015‑2017. Företagens utveckling studeras över tre år i förhållande till året före stöd. En jämförelse görs även med hur den totala företagsstocken förändras.

Studien är tänkt att ge aktörer inom området ökad insikt om företag med ERUF-stöd. Underlaget är vidare ämnat att ge uppslag inför kommande kvantitativa utvärderingar av stödåtgärder via ERUF.

Dynamik i ERUF-företag

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0325
ISBN:
978-91-88961-55-6
Årtal:
2020