Data som strategisk resurs

Rapporten Data som strategisk resurs, kartläggning och analys av tretton branscher är ett kunskapsunderlag som visar på vilka branscher som är lämpliga målgrupper för en framtida satsning. Syftet med satsningen är att främja användning av data som strategisk resurs i små och medelstora företag.

I den här studien får du en genomlysning av hur olika branscher arbetar med data, hur stödstrukturer och innovation ser ut. Analysen utgår ifrån övergripande dokumentstudier, tankesmedjor med experter inom fem branscher och intervjuer med företag och branschrepresentanter. I rapporten pekas fem branscher ut som extra intressanta att rikta sig till för att utveckla små och medelstora företags förmåga att utveckla nya affärer med hjälp av data.

Data som strategisk resurs i små och medelstora företag, kartläggning och analys av tretton branscher

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0324
ISBN:
978-91-88961-54-9
Årtal:
2020