Coronas konsekvenser för regionerna

Det finns ett stort behov av kunskap för att förstå corona-krisens effekter på ekonomi och näringsliv, både på nationellt och regionalt plan. Publikationen Coronas konsekvenser för regionerna - tre regionalekonomiska scenarier, analyserar sysselsättning och BRP.

Sverige och Sveriges regioner har på mycket kort tid gått igenom en utveckling som aldrig tidigare har skådats i modern tid. De nödvändiga åtgärderna för att begränsa Coronavirusets spridning i Sverige liksom globalt har lett till omfattande störningar i
internationella varuflöden och andra rörelsemönster. Tillverkning och industriproduktion har generellt minskat kraftigt eller pausats helt och hållet. Affärs- och besöksresor har i princip upphört. Ganska omgående i krisen påverkades även många lokala tjänster eftersom människor uppmanades att stanna hemma eller hålla avstånd till varandra. Ekonomin gick snabbt mot ett brant fall.

Regeringen har därför under de senaste veckorna vidtagit en rad åtgärder för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag. För Tillväxtverkets del innebär det bland annat att förvalta statligt stöd till företag för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem - det som kallas för korttidsarbete. Tillväxtverket stöttar även regionerna i att hantera virusutbrottets effekter på näringslivet.

I denna publikation gör vi tre regionalekonomiska scenarier för bruttoregionprodukt (BRP) och sysselsättning. Konsekvenserna är beroende av delvis osäkra antagan­den, men kan ge informa­tion för att indikera omfattningen av fortsatt nödvändiga åtgärder.

Här finns Raps, regionalt prognos- och analyssystem, som fungerat som underlag för publikationen.

Coronas konsekvenser för regionerna

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
Rapport 0323
ISBN:
ISBN 978-91-88961-53-2
Årtal:
2020