Utvärdering av Innovation­synks projektledarträffar

Oxford Research har under hösten 2018 haft i uppdrag att leda arbetet med fyra projektledarträffar inom ramen för Tillväxtverkets mötesplats Innovationsynk. Arbetet har innefattat planering, genomförande och uppföljning av träffarna. Det här är en sammanfattning och en utvärdering av de träffarna.

Innovationsynk består av fyra projektportföljer: life science, uppkopplad och innovativ industri, smarta regioner och städer och cirkulär och biobaserad ekonomi.

Innovationsynk Projektledarträffar på Tillväxtverket under hösten 2018 - Sammanfattning och utvärdering

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0274
ISBN:
978-91-88601-97-1
Årtal:
2019