Utvärdering av hållbar stadsutveckling i Regionalfonden

Den här slutrapporten är en tematisk utvärdering av hållbar stadsutveckling i de tre berörda storstadsprogrammen Skåne-Blekinge, Stockholm och Västsverige. Genomförandet av utvärderingen har pågått mellan september 2017 och juni 2019 och omfattar projekt där hållbar stadsutveckling är ett centralt syfte.

Utvärderingen har genomförts av WSP. Rapporten är beställd av Tillväxtverket men analys och slutsatser i rapporten är författarnas.

Utvärdering av hållbar stadsutveckling i Regionalfonden - slutrapport

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0301
ISBN:
978-91-88961-28-0
Årtal:
2019