Tema­utvärdering Regionalfonden – en regional analys och nationell syntes

I förhållande till mål och samhällsutmaningar är regionalfondens resurser begränsade. Då behov och förutsättningar förändras under program­perioden förespråkar EU-kommissionen en löpande utvärdering av insatserna i syfte att förbättra kvaliteten på programmens utformning och genomförande.

Den här rapporten, som på uppdrag av Tillväxtverket är framtagen av Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet, utgör en syntes (en sammanfattning) av de hittills publicerade tematiska utvärderingarna gällande regionalfonden under innevarande programperiod (2014-2018).

Syftet med syntesen är att utifrån utvärderingarna analysera hur insatserna i programmen har bidragit till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt inom de olika NUTS II-regionerna*.

*NUTS II-områden är en geografisk indelning för redovisning av statistik inom EU. I Sverige utgörs NUTS I av hela riket, NUTS II av riksområden och NUTS III av län.

Temautvärdering Regionalfonden – en regional analys och nationell syntes

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0284
ISBN:
978-91-88961-10-5
Årtal:
2019