Sociala företag i styrdokument och upphandling

I februari 2018 lanserade regeringen en strategi för att stärka sociala företag och social innovation för att bidra till ett hållbart samhälle. Bland samhällsentreprenörer och sociala företag finns många innovativa lösningar på samhällsutmaningar.

För att få en bild av kommunernas satsningar av sektorn fick mastersstudenten Allan Abdi i uppdrag att under sommaren 2019 kartlägga om kommuner har styrdokument som behandlar socialt företagande. Att kommuner och regioner har styrdokument för sina olika arbetsområden är viktigt för att få ett genomslag i arbetet och en förankring av insatserna både hos politiker och medarbetare. Upphandling är också ett kraftfullt instrument för offentlig sektor att styra och kunna nå fler samhällseffekter.

Sociala företag i styrdokument och upphandlingar

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0297
ISBN:
978-91-88961-254-2
Årtal:
2019