Portföljanalys Regionalfonden Östra Mellansverige 2019

Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2014–2020 är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Tillsammans med svenska aktörer på nationell och regional nivå ska fonden investera i projekt som bidrar till ökad regional konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Syftet med analysen är att sprida resultaten med programmet men den är också ett verktyg för strategisk planering av det fortsatta genomförandetav programmet.

Analysen har genomförts av medarbetare vid enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som har insyn i såväl beviljade projekt som i programmet i sin helhet. Till grund för analysen ligger samlade granskningar av projektens rapporter, uppföljningsbesök, projektens externa utvärderingar samt tematiska utvärderingar som upphandlats av Tillväxtverket.

Portföljanalys Regionalfonden Östra Mellansverige 2019

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0299
ISBN:
978-91-88961-26-6
Årtal:
2019