Kompetens­försörjning i Jönköpings län

Hur ser kompetensförsörjningen ut i Jönköpings län och vilken är den bästa modellen för att genomföra analyser över arbetsmarknadsläget i en region? Det försöker vi svara på i den här rapporten.

Denna rapport om kompetensförsörjningen i Jönköpings län har tagits fram i samarbete
mellan Tillväxtverket och Region Jönköpings län. Ett viktigt syfte med rapporten har varit
att ta fram en modell för analys av den regionala kompetensförsörjningen som kan
användas även av andra regioner.

Positiva siffror men tecken på framtida utmaningar

Förvärvsgraden (andelen sysselsatta) i Jönköpings län är bland de högsta i landet och
är högre än genomsnittet för riket i nästan alla utbildningsgrupper. Andelen unga som varken arbetar eller studerar är låg och antalet utbildade läkare har ökat kraftigt.

Ändå finns det tecken på utmaningar på kompetensförsörjningsområdet de kommande åren. Bland annat har den övergripande matchningen försämrats jämfört med situationen före finanskrisen år 2009. Numera behövs det betydligt fler lediga jobb för att nå samma arbetslöshetsnivå som innan krisen. Detta är inget unikt för Jönköpings län, utan samma mönster finns i nästan alla län.

Vi har tittat närmare på arbetsmarknadsläget inom branscherna:

  • tillverkningsindustrin
  • IT
  • bygg
  • transport och logistik
  • vård och omsorg

Ta del av analyser, slutsatser och rekommendationer genom att ladda ner rapporten i sin helhet.

Kompetensförsörjning i region Jönköping

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0305
ISBN:
ISBN 978-91-88961-32-7
Årtal:
2019