Från idé till investering

En handbok för att attrahera fler internationella investeringar i svensk besöksnäring.

Internationella investeringar innebär en rad fördelar. Förutom att
de bidrar till att öka Sveriges tillväxt och ger en ökad sysselsättning, genererar de många betydande värden inom besöksnäringen och hos den enskilda företagaren. Ofta medföljer ett intellektuellt kapital som bidrar till ett smartare företagande samt stärkta marknadskanaler till den utländska marknaden, vilket i sin tur leder till ökade turistströmmar till Sverige från utlandet på lång sikt.

Den här handboken vänder sig till dig som vill veta mer om investeringsfrämjande arbete med särskilt fokus på besöksnäringen i Sverige. Handboken innehåller lärdomar och erfarenheter för att du som investeringsfrämjare ska få verktygen som ökar chanserna att en internationell investering inom besöksnäringen blir till verklighet.

Från idé till investering

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0273
Årtal:
2018