Finansiering för regional tillväxt 2018

Den regionala tillväxtpolitiken kan delas in i tre huvudsakliga stöd: kommersiell service, projektverksamhet samt företagsstöd (inklusive transportbidrag). I denna rapport beskriver Tillväxtverket hur medlen används, av vem och hur tilldelningen har förändrats över tid.

Det regionala tillväxtarbetet skiljer sig åt mellan landets regioner, beroende på vilka behov och utmaningar som finns. Gemensamt är dock en vilja till att stärka företagens konkurrenskraft och, om möjligt, bidra till en omvandling inom näringslivet.

Det beviljade stödet från anslag 1:1 och 1:2 uppgår till 2 165 miljoner kronor år 2018, vilket motsvarar en ökning med 118 miljoner sedan i fjol. Denna ökning kan förklaras av tre faktorer.

  • Tillväxtverket fått 42 miljoner mer i ramanslag.
  • Transportbidraget har vuxit med 31 miljoner kronor.
  • Den regionala projektverksamheten har stigit med 83 miljoner jämfört med 2017.

Läs mer om orsakerna bakom siffrorna och ta del av mer statistik i rapporten.

Finansiering för regional tillväxt 2018 - Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0303
ISBN:
978-91-88961-30-3
Årtal:
2019