Fakta om svensk turism 2018

Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med året innan. Förädlingsvärdet, näringens bidrag till BNP, uppgick till 108 miljarder kronor motsvarande 2,6 procent av BNP.

Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar över tid en starkare utveckling vad gäller export och sysselsättning. I den här rapporten har vi sammanställt data om svensk turism under 2018. Här kan du följa turismen betydelse för svensk ekonomi under året.

Fakta om svensk turism

Rapportens omslag
Pub.nr.:
Rapport 0282
ISBN:
978-91-88961-08-2
Årtal:
2019