Att fortsätta välja jämställdhet

Fem samband som förklarar hur jämställdhet bidrar till tillväxt.Ta del av studien som beskriver i vilken mån kunskapsgrunden för de identifierade sambanden blivit starkare eller svagare, och om det finns nya.

Den här studien sammanställer aktuell kunskap om eventuella samband mellan jämställdhet och
hållbar tillväxt. Den beskriver i vilken mån kunskapsgrunden för de identifierade sambanden blivit starkare eller svagare, och om det finns nya samband. Att fortsätta välja jämställdhet är en uppdatering av rapporten Att välja jämställdhet som togs fram av Tillväxtverket 2011.

Att fortsätta välja jämställdhet

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
Info 0718
ISBN:
978-91-88961-07-5
Årtal:
2019