Service i landsbygder

Utan service inga företag. Utan företag ingen service. Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Butik i landbygd.

Vi arbetar främst med att stärka den kommersiella servicen som dagligvaror och drivmedel i landsbygder. Denna samordnas ofta med ombudsfunktioner för annan grundläggande service som post/paket, apotek och betaltjänster.

Mål

Vi främjar tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.

Bakgrund

Service är basen för att en plats ska fungera. Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för näringslivets konkurrenskraft. Tillväxtverkets kartläggningar visar att tillgängligheten till kommersiell service varierar stort mellan olika delar av landet och framför allt mellan täta miljöer och landsbygder.

Vårt uppdrag omfattar både kommersiell och offentlig service, men vår utgångspunkt är alltid den kommersiella servicen. Det kan till exempel vara i form av en matbutik eller bensinmack. Den offentliga servicen i vårt arbete handlar om att ge kommersiella aktörer fler ben att stå på. Vi arbetar inte med generella frågor om skola, vård och omsorg. Det är kommunernas ansvar.

I begreppet grundläggande kommersiell service ingår dagligvaror, drivmedel, postombud, apoteksombud och grundläggande betaltjänster.

Arbetssätt

Vi utvecklar och förmedlar kunskap till andra myndigheter, regionalt utvecklingsansvariga och andra relevanta aktörer om tillgänglighet till kommersiell och offentlig service.

Tillväxtverket stärker och samordnar regionernas arbete med kommersiell service med kunskap och nätverk och genom att fördela medel som regionerna kan använda till att stödja dagligvarubutiker och drivmedelsstationer.

I olika landsbygder behövs speciella lösningar för att upprätthålla servicenivån. Därför finansierar Tillväxtverket olika idéer inom Landsbygdsprogrammet. Kunskapen vi får från projekten omsätter vi i vårt metodstöd till regioner och kommuner.

Resultat

Guider och verktyg

Publikationer

Webbinarier

Statistik och analys

Nätverk

Finansiering

Kontakt

Pär Ove Bergquist
parove.efternamn@tillvaxtverket.se