Regional kompetens­försörjning

Bristen på kompetens är det största tillväxthindret för små- och medelstora företag i hela landet. De regionalt utvecklingsansvariga har en nyckelroll att bidra till att företag och organisationer får den kompetens de behöver.

Personer sitter vid bänkar i föreläsningssal

Alla 21 regioner arbetar med kompetensförsörjning. Målet är att skapa förutsättningar för en väl fungerande kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor.

Det regionala arbetet med kompetensförsörjning inkluderar en mängd olika aktörer. Statliga myndigheter, kommuner, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare är några exempel. Regionens roll är att se helheten inom kompetensförsörjning och verka för att alla aktörer och insatser samverkar för att nå bäst effekt.

Vägledande för arbetet är den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030.

Tillväxtverkets roll är att stödja och främja det regionala kompetens­försörjnings­arbetet. En stor del av våra insatser är att sprida erfarenheter, resultat och lärande.

Insatser

2022 - 2024: Regionala strukturer för validering

Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans fått regeringens uppdrag att stödja och utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå under perioden 2022–2024. Tillväxtverket samordnar arbetet.

Uppdragets övergripande mål är att öka regionernas kapacitet och förmåga att utveckla och bibehålla effektiva och hållbara strukturer för validering på regional nivå.

Regionerna har under denna period en möjlighet att förstärka sitt arbete med att bygga in valideringsinsatserna i de regionala strukturerna för kompetensförsörjning.

Uppdraget omfattar 20 miljoner kronor per år för perioden 2022-2024.

Resultat

Exempel från verkligheten

Publikationer

Nätverk och samverkan

Kontakt

Maria Ljung Westin

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se