Enklare vägar till jobb och kompetensförsörj­ning i näringslivet

Tillväxtverket har under perioden 2018-2021 finansierat och följt ett 50-tal projekt som engagerat sig i att utveckla och pröva metoder och arbetssätt för att underlätta för fler företag att få tillgång till kompetens samtidigt och samtidigt erbjuda fler en väg in på arbetsmarknaden.

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga. En effektivare matchning på arbetsmarknaden är av stor samhällsekonomisk betydelse av flera skäl. Människor som lämnar arbetslöshet för arbete innebär stora samhällsekonomiska, sociala och personliga vinster.

Trösklarna in på arbetsmarknaden är höga för nyanlända och utrikes födda, framför allt om man inte har med sig en utbildning eller studievana. Samtidigt är det i många fall i den gruppen det finns tillgänglig arbetskraft för arbetsgivare som behöver rekrytera.

Tillsammans med de följda projekten har Tillväxtverket identifierat framgångsfaktorer och svårigheter i arbetet och sammanfattat dem i en rad slutsatser som stöd för framtida planering och beslut om utvecklingsarbete på området.

Resultat

Guider och verktyg

Publikationer

Slutrapport till regeringen 2021

Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer för ett effektivare arbete med att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning byggt på Tillväxtverkets erfarenheter av att genomföra uppdraget. Rapporten innehåller beskrivning av genomförande, resultat och en sammanfattande beskrivning av de projekt som finansierats.