Stärkt tillväxt i livsmedelskedjan genom sjömat och växtbaserat

Sweden Food Arena presentar en unik kartläggning som belyser behovet av innovation och forskning i två separata värdekedjor, sjömat och växtbaserat.

Den starkt växande efterfrågan på sjömat och växtbaserade livsmedel, både nationellt och internationellt, är en möjlighet och starkt motiv till att fortsätta investera i sammanhålla satsningar på innovation och forskning inom livsmedelskedjan. Sverige har stor potential att utveckla produktion och förädling av livsmedel och att utveckla hela värdekedjor, både befintliga och nya.

Kartläggningen bygger på workshops och intervjuer med framförallt företag och branschorganisationer men även med forskare och olika experter under våren och sommaren 2022.

Ta del av rapporterna Den växtbaserade livsmedelskedjans behov av satsningar inom innovation och forskning och Sjömatsnäringens behov av satsningar på innovation och forskning på swedenfoodarena.seLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..