Produktionsstöd för audiovisuella verk - förbered din ansökan

Den 18 september öppnar utlysningen för att ansöka om produktionsstöd av audiovisuella verk. Men redan nu kan du förbereda dig inför att ansökan öppnar.

En man håller i en kamera

Stöd till produktion av audiovisuella verk vänder sig till företag som vill producera film eller serie i Sverige. Stödet kan gå till spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används.

Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som produceras i Sverige. Det är ett permanent stöd från 2022 och omfattar totalt 100 miljoner kronor per år.

I handboken för audiovisuella verk finns information så att du kan förbereda din ansökan inför den 18 september. Du kan bland annat:

  • Läsa om vilka krav, villkor och styrande dokument som gäller.
  • Se hur ansökningsformuläret är uppbyggt.
  • Se vilka underlag du behöver förbereda och bifoga i ansökan.