Finansieringsmöjligheter för hållbar stadsutveckling - ny utlysning öppnad

Utlysningen för Innovation Transfer Networks (ITN) är nu öppen. Den ger städer en unik möjlighet att, genom erfarenhetsutbyte med andra europeiska städer, förbättra och utveckla arbetet med hållbar stadsutveckling.

Vill ni ta del av andra städers erfarenheter av till exempel naturbaserade lösningar, digital omställning eller hantering av demografiska förändringar? Då bör ni ansöka till utlysningen för Innovation Transfer Networks som är öppen 10 januari till 20 Mars 2024.

Bakom Innovation Transfer Networkds står URBACT, ett EU-program som kan ses som en accelerator för hållbar stadsutveckling i Europa. Utlysningen innebär en möjlighet för Europeiska städer att lära av projekt genomförda inom EU-initiativet Urban Innovative Action (UIA) och anpassa till sina lokala förutsättningar.

Kontakt

Sara Palo
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Lovisa Petersson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se