Nyhetsarkiv


 • Fokus på handläggningstider och service hos nio myndigheter

  Nio myndigheter har i uppdrag av regeringen att följa upp handläggningstider, bemötande och service för företag. Nu har Tillväxtverket fått en första lägesbild av arbetet som ska pågå till 2029.

 • Mountainbikeleder stor besöksmagnet

  Intresset för att cykla mountainbike i naturen är stort och fortsätter att växa, både som friluftsaktivitet och reseanledning. Sverige har en fantastisk potential att locka inte bara nationella utan ä...

 • Samordning viktigt för mer hållbart turistresande

  Det behövs mer kunskap om hur turister reser i Sverige för att kunna utveckla det svenska transportsystemet. Utvecklingen behöver också ske utifrån ett helhetsperspektiv, där alla aktörer samverkar fö...

 • Europa i min region 2-12 maj 2023

  Under två veckor öppnar EU-finansierade projekt portarna för alla intresserade. Du kan besöka seminarier, utställningar, utbildningar eller andra verksamheter som finns delvis tack vare EU-pengar. Du ...