Hantering av personuppgifter

Tillväxtverket följer dataskyddsförordningen och vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.