Upphandlingar och avtal

Tillväxtverkets upphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Aktuella upphandlingar

Förfrågningsunderlag kan hämtas från www.e-avrop.com.

Tillväxtverkets avtalsregister

Tillväxtverkets alla ramtavtal återfinns på www.e-avrop.com.

Lär dig mer om upphandling

Lär dig mer om upphandling och att lägga anbud. Anbudsskolan kan användas som utbildningsmaterial eller som en checklista när du ska göra ett anbud.