Upphandling

Tillväxtverkets upphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Aktuella upphandlingar

Förfrågningsunderlag kan hämtas från databasen Opic.

Kontakt

För frågor om en specifik upphandling kontakta ansvarig handläggare för upphandlingen. Ansvarig hittar du i respektive upphandling i databasen Opic.

För frågor om Tillväxtverkets upphandlingsverksamhet är du välkommen att kontakta upphandlingsenheten på upphandling@tillvaxtverket.se