Luleå

Kontaktuppgifter till regionala kontoret i Luleå samt regionalfonds­programmet Övre Norrland.

Besöksadress: Västra Varvsgatan 18
Postadress: Box 4044, 102 61 Stockholm
Telefon: 08-681 91 00

E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se