Fonden för rättvis omställning

EU-fonden finansierar satsningar i Norrbotten, Västerbotten och på Gotland.